Tanec

Osobní poradenství Mgr. Anna Hrochová

Tanec vnímám jako formu osobního rozvoje. Je jednou z cest, jak znovu prožít a vnímat své tělo, jak vyjádřit a vydat vlastní emoce, jak rozpustit emoční i energetické bloky a tranformovat je v tvůrčí, tvořivou energii.

Tanec, pohyb, to pro mne znamená radost, volnost, být sami sebou, cítit své tělo, uvolnit a zklidnit svou mysl a být jen TADY A TEĎ.

Tanec otevírá možnosti, jak zažívat pocit štěstí, uvědomit si schopnosti vlastního těla i svou JEDINEČNOST.

Během let, kdy jsem se tanci věnovala, jsem došla na cestu, na které je pro mne důležité v tanci projevit i vlastní pocity, svou osobnost a individualitu. Dbát přitom na zdravý pohyb, tančit s ohledem na vlastní možnosti, ale i omezení, zároveň tak, abych mohla využít svůj pohybový slovník, do kterého se prolínají mé zájmy, mé já. Pokud tančíme ve skupině, pak i zde se vnímáme jako individuální osobnosti, které spolu však zažívají jedinečný vztah, spolupracují a společně posouvají své schopnosti a dovednosti.

Tanec je pro mne neustálé učení a cesta, kterou bych ráda předávala dál i v rámci lekcí a workshopů. Tančit pro své potěšení, vést pohyby bezpečně, rozvíjet svou osobnost, radovat se z prožitku a posílit své SEBEVĚDOMÍ.

Má taneční cesta

Od roku 2005 jsem prošla výukou více tanečních stylů, kdy mému srdci nejbližší byl dlouhou dobu tanec orientální, chcete-li břišní, a věnovala jsem se především stylu tribal fusion.
V průběhu let jsem se účastnila mnoha kurzů a workshopů s lektory z celého světa, od Ameriky přes Evropu až po Indii, měla jsem tu čest čerpat od takových jmen jakými jsou Rachel Brice, Unmata, Hemant Devara... Velice dobře si však pamatuji vliv Amy Sigil a později taneční skupiny Shakra, které vedly své lekce s velkým důrazem na vnímání energie a emocí.

Kromě vlastních vystoupení od soukromých akcí přes taneční festivaly i jiné veřejné akce jsem vedla výuku orientálního tance a tribal fusion nejprve v DDM v Ústí nad Labem, později jsem otevřela vlastní lekce a workshopy v Litoměřicích.


Workshopy intuitivního tance a Chakradance pořádám v Litoměřicích. Velice mne zaujal také indiánský tanec. Je tancem nejen pro sebe samotné, ale také pro druhé tak, aby se všichni společně radovali z energie, radosti a procesu uzdravování, které tento rytmický tanec poskytuje.

Více informací o workshopech a plánovaných událostech najdete na Facebookových stránkách věnovaných tanci a terapii.

Lekce jsou možné individuální i skupinové. Při individuálních lekcích se více zaměříme na vlastní vnímání těla, budeme pracovat na růstu sebe-vědomí.

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně lekcí soukromých či veřejných, zajímá vás indiánský tanec a chcete se v něm rozvíjet, nebo máte zájem o vystoupení, kontaktujte mne na e-mail tanec(zavinac)annahrochova.cz či telefonicky, ráda se s vámi podělím o aktuální informace.