Medicine wheel

Moudrost přírodních národů

Medicine wheel: Přístup původních severoamerických národů a tradice twisted hairs

Život v rovnováze, harmonii nás samotných i s okolním světem, je cílem i životním přístupem původních severoamerických indiánů. Jejich učení, filosofie i přístup ke světu byl rovnítkem s jejich prožíváním, bytím, i projevováním se ve světě. Nelze tedy mluvit o náboženství, ale spíše o žití toho, co bylo pro ně smyslem, medicínou pro správný a spokojený život.

Medicine wheel je přístup čtyř směrů (four directions), který ukazuje propojenost jednotlivých aspektů našeho života, našich částí, ale i světa, lidstva, přírody a zvířat, duše, těla, emocí i mysli. Nahlíží na vše tak, aby hledal a přinášel rovnováhu a ukazoval správnou cestu, pokud ji momentálně nevidíme, hledáme. 

Je to přístup, který věří, že naše jednota je spojením našich jednotlivých a stejně důležitých součástí, stejně jako svět je propojením všech jeho aktérů. Zároveň však poukazuje na to, že dáváme-li jedné z našich částí větší váhu, celý systém to z rovnováhy vyvede. Proto je cílem tohoto myšlení propojení všech částí nás samých, a to v dokonalé harmonii.

Pro náš západní svět a kulturu se může zdát Medicine wheel přístupem nevšedním, až spirituálním, pro svět původních přírodních národů a šamanů je to však přístup zcela přirozený, jednotící a smysluplný.

Zrcadlení

Nejspíš nejjednodušší způsob, jak vysvětlit postup při zrcadlení Medicine wheel je říci, že je podobné individuálním konstelacím. To je však velmi zjednodušené vysvětlení. Proto nabízím delší variantu:

Při zrcadlení pomocí Medicine wheel se seznámíme s tímto přístupem, jeho pojetím i významem jednotlivých částí celého systému Medicine wheel pro náš život.

Můžete si připravit jednu otázku nebo přijít pouze na diagnostiku své situace. Otázky budeme zodpovídat pomocí vizualizací, za zvuku šamanského bubnu. Odpovědi ve formě obrazů nebo pocitů, které vám předám, nemusí být na první pohled jasné a je třeba s nimi i nadále pracovat a přemýšlet o nich. Proto v rámci zrcadlení společně probereme jednotlivé vizualizace během konzultace a zaměříme se na jejich význam pro vás samotné.

Zrcadlení může probíhat kromě vnitřních prostor také venku. Jeho délka je v rozpětí 100-120 minut. Cena se odvíjí od zvolených prostor v rozmezí od 2000,- do 2500,-. Zahrnuje přípravnou konzultační a teoretickou část, samotné zrcadlení i konzultaci vztahující se k průběhu a sdělení zrcadlení Medicine wheel. V případě zájmu doporučuji ještě domluvit následnou individuální konzultaci s odstupem dvou až třech týdnů.