Ceník

Osobní poradenství Mgr. Anna Hrochová

Nový ceník platný od dubna 2024

KONZULTACE - terapie a koučink

Konzultace probíhají v soukromém prostoru v Teplicích a ve Studiu Na Pahorku v Litoměřicích.

Po předchozí domluvě lze sjednat konzultaci on-line, první kontakt je však vždy lépe uskutečnit osobně.

Po první konzultaci se domlouváme na dalším společném postupu i možných termínech.

Je důležité, aby mne zájemce o konzultaci kontaktoval sám, nikoliv v zastoupení. V případě práce s dětmi či mladistvými je nezbytný souhlas rodičů.

Objednání termínu je závazné pro mne i pro vás. Konzultaci je možné přesunout či zrušit nejpozději tři dny před smluveným termínem, to znamená, jste-li objednáni na čtvrtek, je potřeba ji zrušit v pondělí. V případě absence je nutno uhradit storno poplatek ve výši 100 % z celkové ceny (termíny jsou blokovány přímo pro vás a v kratším období není možné je rezervovat pro nikoho jiného). Dokud klient neuhradí neomluvený termín  konzultade, není možné smluvit pokračovaní. Nejedná se o službu hrazenou pojišťovnou.

Individuální konzultace

Konzultace v rozsahu 50 minut.

1000 Kč

Prodloužená konzultace v rozsahu 90 minut.

1700 Kč

Konzultace on-line

Konzultace prostřednictvím Google meet, Whatsapp, Facetime, Zoom či jiné v rozsahu 50 minut.

1000 Kč

Prodloužená on-line konzultace v rozsahu 90 minut.

1700 Kč

TANEC - orientální, intuitivní, indiánský

Taneční lekce budou od září 2023 probíhat v Litoměřicích (Litohub) či Lovosicích (Kulturní dům Lovoš). V individuálních lekcích máme více prostoru zaměřit se na vlastní tělo, pocity, pracovat na sebe-vědomí, lépe vnímat sebe samé. Při skupinových workshopech postupujeme společně krok za krokem, trénujeme správné držení těla i taneční techniky. Společným cílem je zautomatizovat si správné držení těla, zdravě vedené pohyby, zároveň prožívat tanec především v sobě a pro sebe tak, aby byl uvolňujícím, příjemným a byl nám radostí. Workshop zakončujeme krátkou tančírnou, kde má každý možnost využít získané techniky a vést se vlastní intuicí.

Individuální taneční lekce

Lekce v rozsahu 60 minut.

600 Kč

Taneční workshop

Skupinový workshop v rozsahu 150 minut.

600 Kč

Skupinový taneční workshop intuitivní/indiánský tanec/

fusion bellydance

Lekce v rozsahu 120 - 180 minut.

Na dotaz