Terapie a koučink

Osobní poradenství Mgr. Anna Hrochová

Věnuji se osobnímu poradenství, terapii i koučinku v oblasti osobního i profesního rozvoje, partnerských a mezilidských vztahů i psychosomatiky.

Mým posláním je podpora lidem v těžkých životních situacích, lidem procházejícím změnou nebo změnu hledajícím, lidem, kteří hledají cestu z bludného kruhu

Důležitou částí mé praxe je práce s emocemi, sebepoznání, sebepřijetí a osobní růst. Během konzultací vedeme důvěrný rozhovor, při kterém společně sledujeme emoční naladění související s prožitými situacemi, ale také s obavami, strachy či traumaty, a pracujeme s nimi teď a tady.

Ve své praxi pracuji metodami:

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kdy mě vždy velmi zajímala oblast péče o duši. Při škole jsem se věnovala dobrovolnictví v K-centru pro drogově závislé v Ústí nad Labem, následně jsem prošla kurzem pro canisterapeuty a se svými psy se canisterapii věnovala mimo jiné také jako dobrovolník v Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích. 

Následně jsem se začala rozvíjet také v oblasti osobního poradentství, a to především v transformační psychologii, koučinku, metodách psychoterapeutických a koučovacích přístupů, taneční terapii i šamanismu.

Jsem certifikovanou terapeutkou a koučkou, poznatky v oblasti duševního zdraví a osobního rozvoje rozvíjím pomocí dalšího vzdělávání, workshopů i seminářů. Jsem také taneční lektorkou, kdy se snažím propojovat téma pohybu a osobního rozvoje.

Stereotypy nevědomého myšlení se dotýkají všech oblastí naše života. Ovlivňují naše jednání i to,

  •  jaké mezilidské vztahy vytváříme a přitahujeme
  • na jakou pracovní pozici si troufneme
  • fyzický i psychický stav našeho zdraví
  • co si myslíme o penězích a jaké přesvědčení se jich týká


Dnes již známe cesty, jakými lze tyto stereotypy přetvářet. Pomáhají najít cestu k tomu, co je pro nás skutečně důležité.