Terapie, koučink a tanec

Mgr. Anna Hrochová

Má práce je postavena na klasickém koučování a terapii psycho-energetické transformace. Věnuji se oblastem osobního i profesního rozvoje, oblasti partnerských vztahů i psychosomatice.

Nenabízím instantní rady, hodnocení, soudy ani "nálepky".

Nabízím vyslechnutí, pohled na vaši situaci z jiného úhlu, stejně jako metody a techniky, jak se lépe vypořádat s tím, co je pro vás v daný čas nepříjemné, tíživé. Společně můžeme změnit stereotypy, které nevedou tím správným směrem a otevřít nové možnoti na vaší životní cestě. Kudy se bude ubírat, je jen na vás.

V důvěrném rozhovoru společně sledujeme emoční naladění související s prožitými situacemi, traumaty a strachy, a pracujeme s nimi teď a tady.

Tanec vnímám jako jednu z cest osobního rozvoje. Skrze uvědomění si svého těla, jeho bohatých a různorodých možností, schopností, ale také potřeb, jdeme cestou porozumění sobě samým. Pohyb zároveň poskytuje možnost uvolnění mysli, zbavení se stresu, napětí a strachu.

Vystudovala jsem filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Při škole jsem měla praxi v K-centru pro drogově závislé v Ústí nad Labem, následně jsem prošla kurzem pro canisterapeuty a se svými psy se canisterapii věnovala mimo jiné také jako dobrovolník v Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích. To vše bylo spíše doplňkem k mému profesnímu životu, který se točil kolem médií a komunikace s veřejností.

Celý život jsem obklopena hudbou, tancem a zvířaty, cože mne přivedlo k uskutečnění velkého snu, pořízení koní. A právě ti mě svým vnímáním emocí a zrcadlením duše velkou oklikou přivedli zpět domů, k tomu, co bylo vždy mým velkým zájmem, k praxi terapeuta, kouče.

Jsem certifikovanou koučkou a certifikovanou terapeutkou psycho-energetické transformace, poznatky v oblasti duševního zdraví a osobního rozvoje rozvíjím pomocí dalšího vzdělávání, workshopů i seminářů. Jsem také taneční lektorkou, kdy se snažím propojovat téma pohybu a osobního rozvoje.

Každý den zažíváme situace, které se propisují do našeho nevědomí. Ať už prožíváme radost či stres, štěstí či zklamání, účinky všech našich zážitků vnímáme nejen v rovině psychické, ale také tělesné. Na základě našich zkušeností si pak nevědomky vytváříme určité stereotypy, které nám mohou být nápomocné a nebo nám naopak mohou bránit v dosažení našich cílů. Tyto stereotypy se projevují nejen v našem myšlení, ale i v rovině fyzické, a proto při prožívání různých emocí pociťujeme jejich účinky také na vlastním těle (rozbolí nás hlava, cítíme tlak na hrudi, máme sevřený krk či "motýly" v břiše).

Stereotypy nevědomého myšlení se dotýkají všech oblastí naše života, mezi něž patří:

  • Jaké mezilidské vztahy vytváříme a přitahujeme
  • Na jakou pracovní pozici si troufneme
  • Fyzický i psychický stav našeho zdraví
  • Co si myslíme o penězích a jaké přesvědčení se jich týká

Terapie a koučink i vědomý tanec jsou možné cesty, jakými lze tyto stereotypy přetvářet. Pomáhají najít směr k tomu, co je pro nás skutečně důležité. Najít sebe samotné, posílit sebe-vědomí.

Kromě koučinku využívám také metodu neurolingvistického programování (NLP), které se zaměřuje na přerámování zažitých stereotypů pomocí konkrétních metod.

Dále metodu kvantové transformace mysli (KTM), která vychází z jednoty mysli, těla i energie spojené s námi samotnými i světem kolem nás.

I techniky emoční svobody (EFT), které se zaměřují na uvolňování emocionálního napětí, a to tady a teď.

Metoda kvantové transformace mysli (KTM), kterou v terapii využívám, se zaměřuje na změnu naučených stereotypů našeho podvědomí, které nám mohou být překážkou, a jejich nahrazení novým "programem", který bude pracovat pro nás, nikoliv proti nám. Pracuje nejen s duševními pochody, ale také s tělesnými pocity, s psychosomatikou. Využívá poznatky z čínské medicíny, práci s energetickým polem těla, a využívá také stavu uvolnění mysli i těla.