Terapie a koučink

Mgr. Anna Hrochová

Věnuji se koučinku a terapii v oblasti osobního i profesního rozvoje, partnerských vztahů i psychosomatiky. Zajímá mne, jakými cestami lze dosáhnout zkvalitnění života, jak pracovat s vlastními emocemi.


Při svých konzultacích se zaměřuji na jedinečnost každého člověka, jeho individuální potřeby, zájmy i na to, jakým způsobem svůj život dále rozvíjet. Důležitou částí mé praxe práce s emocemi, sebepoznání, sebepřijetí a osobní růst.

Během konzultací vedeme důvěrný rozhovor, při kterém společně sledujeme emoční naladění související s prožitými situacemi, ale také s obavami, strachy či traumaty, a pracujeme s nimi teď a tady.

Při práci využívám metody a techniky, které pomáhají lépe se vypořádat s tím, co je pro vás v daný čas nepříjemné, tíživé, pomáhají k dosažení vytyčených cílů.

Společně můžeme změnit stereotypy, které nevedou tím správným směrem a otevřít nové možnoti na vaší životní cestě. Kudy se bude ubírat, je jen na vás.

Vystudovala jsem filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kdy mě vždy velmi zajímala oblast péče o duši. Při škole jsem měla praxi v K-centru pro drogově závislé v Ústí nad Labem, následně jsem prošla kurzem pro canisterapeuty a se svými psy se canisterapii věnovala mimo jiné také jako dobrovolník v Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích. To vše bylo spíše doplňkem k mému profesnímu životu, který se točil kolem médií a komunikace s veřejností.

Celý život jsem obklopena hudbou, tancem a zvířaty, cože mne přivedlo k uskutečnění velkého snu, pořízení koní. A právě ti mě svým vnímáním emocí a zrcadlením duše velkou oklikou přivedli zpět domů, k tomu, co bylo vždy mým velkým zájmem, k praxi terapeuta, kouče.

Jsem certifikovanou koučkou a terapeutkou, poznatky v oblasti duševního zdraví a osobního rozvoje rozvíjím pomocí dalšího vzdělávání, workshopů i seminářů. Jsem také taneční lektorkou, kdy se snažím propojovat téma pohybu a osobního rozvoje.

Stereotypy nevědomého myšlení se dotýkají všech oblastí naše života. Ovlivňují naše jednání i to,

  •  jaké mezilidské vztahy vytváříme a přitahujeme
  • na jakou pracovní pozici si troufneme
  • fyzický i psychický stav našeho zdraví
  • co si myslíme o penězích a jaké přesvědčení se jich týká


Terapie, koučink i vědomý tanec jsou možné cesty, jakými lze tyto stereotypy přetvářet. Pomáhají najít cestu k tomu, co je pro nás skutečně důležité. Najít sebe samotné, posílit sebevědomí.